СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита – дистрибуција на суплементи и брзи тестови за превенција од Ковид-19

Во периодот јули-август 2021 година, здравствените промотори на Станица П.Е.Т. идентификуваа 20 семејства од ранливи категории каде што има зголемен ризик за појава на Ковид-19 поради специфичните материјални околности во кои се наоѓаат, а се претежно од ромската заедница во општина Прилеп.

Така, на овие семејства промоторите во заедницата им поделија брзи антигенски тестови, како и суплементи кои се потребни за зајакнување на имунитетот кога има појава или постои зголемен ризик од појава на Ковид-19.

Вообичаено, суплементите кои ги препорачуваат медицинските лица за време на пандемијата со Ковид-19 се многу скапи и најчесто одат во комбинација со други лекарства и витамини за заштита на имунолошкиот систем и намалување на штетните ефекти на Ковид. Сите овие суплементи и лекарства за заштита од Ковид се неопходни за спречување, но и намалување на штетните ефекти на вирусот, кои во комбинација со другите мерки (носење маска, држење растојание, редовна хигиена на рацете) се очекува да ги дадат посакуваните резултати. 

Набавката на овие суплементи и лекарства ги изложува посиромашните граѓани на дополнителни трошоци, па најчесто одлучуваат и воопшто да не ги набават и да се лекуваат со “домашни“ лекови што секако може да ја загрози нивната и онака тешка состојба, а нема да ги заштити од појава на Ковид. Граѓаните често напоменуваат и дека во случај на зараза со Ковид им се потребни и по неколку илјади денари за витамини, суплементи, антикоагуланти и други дополнителни препарати кои се дел од задолжителната терапија за лекување на Ковид, освен антибиотиците кои се на позитивната листа.


Активноста се спроведе како дел од проектот: „Covid-19 Grassroots Justice Project“, кој Здружение Станица П.Е.Т. го спроведува во периодот декември 2020 – август 2021, поддржан од The Fund for Global Human Rights.

In the period July-August 2021, the health promoters of LET Station identified 20 families from vulnerable categories where there is an increased risk of Covid-19 due to the specific material circumstances in which they are, and are mostly from the Roma community in the municipality of Prilep.

Thus, community promoters distributed rapid antigenic tests to these families, as well as supplements needed to boost immunity when Covid-19 occurs or is at increased risk.

Usually, supplements recommended by medical professionals during the Covid-19 pandemic are very expensive and often go in combination with other medications and vitamins to protect the immune system and reduce the harmful effects of Covid. All these supplements and drugs to protect against Covid are necessary to prevent and reduce the harmful effects of the virus, which in combination with other measures (wearing a mask, keeping distance, regular hand hygiene) are expected to give the desired results.

The procurement of these supplements and medicines exposes the poorer citizens to additional costs, so they usually decide not to procure them at all and to be treated with “home” medicines, which can certainly endanger their already difficult condition, and will not protect them from appearance of Covid. Citizens often mention that in case of infection with Covid they need several thousand denars for vitamins, supplements, anticoagulants and other additional preparations that are part of the mandatory therapy for the treatment of Covid, in addition to antibiotics that are on the positive list.


The activity was implemented as part of the project: „Covid-19 Grassroots Justice Project”, which Association LET Station implemented in the period December 2020 – August 2021, supported by The Fund for Global Human Rights.

Последни новости

Креативна акција: „Пинокио во градинка, децата дома“
јуни 26, 2024
Јавна изложба: „Младите заедно за помирување, толеранција и градење на доверба“
мај 16, 2024
Младите заедно за градење мир, меѓуетничка толеранција и управување со конфликти
април 19, 2024
Ден на добри дела, за прв пат во Прилеп
април 12, 2024
Отворен ден за афирмирање на активни мерки и постоечки можности за поддршка на социјално и бизнис претприемништво
февруари 29, 2024
Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“
февруари 21, 2024
Средба за зајакнување на мултисекторската соработка на локално ниво
февруари 13, 2024
Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“
декември 12, 2023
Интер-религиски инфо караван
декември 7, 2023
Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања
ноември 4, 2023
Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво
ноември 3, 2023
ЈАВЕН ПОВИК – За физички лица за ангажирање во улога на експерт за социјално и бизнис претприемништво
октомври 19, 2023
Студиска посета во Келн, Германија
октомври 12, 2023
СТОП за труењето! – еколошка правда за граѓаните на Прилеп
октомври 10, 2023
5 години Станица ПЕТ
септември 21, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на надворешен соработник од областа на психологија/социологија
септември 15, 2023
Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп
август 1, 2023
Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“
јули 22, 2023
Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
јуни 30, 2023
Студиска посета во Грачаница, Косово
јуни 28, 2023
Прв регионален состанок на COPASAH EUROPE
јуни 23, 2023
Со магарето Марко на патот кон забрзаниот развој!
јуни 22, 2023
Меѓународна научна конференција „Човекови права и пристап до правда за најмаргинализираните заедници – теорија и пракса“
мај 23, 2023
Јавен настан – изложба 22 Април – Ден на планетата земја
април 24, 2023
Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа
април 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
април 7, 2023
Креативна акција: „Градот и трите градинки“
април 4, 2023
Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021