Промоција на МОПА – Мобилна канцеларија за параправна помош

Во изминатиот период параправниците од Станица П.Е.Т. ја промовираа Мобилната канцеларија за параправна помош во општините Прилеп (за Мариовскиот регион), Кривогаштани и Долнени помеѓу граѓаните од овие региони и околните села преку делење на промотивен материјал – торба.

Мобилната канцеларија за параправна помош претставува место каде граѓаните од овие региони ќе можат да се обратат за правна консултација, совет, пополнување на документи, комплетирање на документација за остварување на некое право од социјална, здравствена заштита, земјоделска дејност, работни односи, лична документација, домување и сл.

Граѓаните кои беа посетени од параправниците истакнаа дека имаат потреба од ваква канцеларија, или барем место кое не е десетици километри надвор од нивното место на живеење каде можат да побараат било каква помош за остварување на некое право.

Мобилните канцеларии на Станица П.Е.Т. во с. Витолиште, с. Кривогаштани и с. Ропотово ќе започнат со работа кон крајот на месец август, по следниот распоред:

  • С. Витолиште (Стара општинска зграда) секој вторник од 10-14ч.
  • С. Кривогаштани (Општинска зграда) секоја среда од 10-14ч.
  • С. Ропотово (Општинска зграда) секој петок од 10-14ч.

*Активноста е дел од Kyiv Legal Empowerment Practical Program, во организација на Ukrainian Access to Justice School of Practice, како и проектот Пристап до правда за најмаргинализираните, кој го спроведуваат Фондација Отворено општество – Македонија , ХОПС – Опции за здрав живот Скопје и СТАНИЦА П.Е.Т. со поддршка од Европската Унија.

In the past period, the paralegals from LET Station promoted the Mobile Office for Paralegal Aid in the municipalities of Prilep (for the Mariovo region), Krivogashtani and Dolneni among the citizens of these regions and the surrounding villages by distributing promotional material – bag.

The Mobile Office for Paralegal Aid is a place where the citizens of these regions can turn for legal consultation, advice, filling out documents, completing documentation for exercising a right to social, health care, agricultural activity, labor relations, personal documentation, housing, etc.

The citizens who were visited by the paralegals pointed out that they need such an office, or at least a place not tens of kilometers outside their place of residence where they can ask for any help in exercising a right.

The mobile offices of the LET Station in the village Vitolishte, v. Krivogashtani and v. Ropotovo will start working at the end of August, according to the following schedule:

– v. Vitolishte (Old municipal building) every Tuesday from 10-14h.

– v. Krivogashtani (Municipal building) every Wednesday from 10-14h.

– v. Ropotovo (Municipal building) every Friday from 10-14h.


* The activity is part of the Kyiv Legal Empowerment Practical Program, organized by the Ukrainian Access to Justice School of Practice, as well as the project Access to Justice for the most marginalized, implemented by the Foundation Open Society – Macedonia, HOPS – Healthy Living Options Skopje and LET Station with the support of the European Union.

Последни новости

Младите заедно за градење мир, меѓуетничка толеранција и управување со конфликти
април 19, 2024
Ден на добри дела, за прв пат во Прилеп
април 12, 2024
Отворен ден за афирмирање на активни мерки и постоечки можности за поддршка на социјално и бизнис претприемништво
февруари 29, 2024
Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“
февруари 21, 2024
Средба за зајакнување на мултисекторската соработка на локално ниво
февруари 13, 2024
Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“
декември 12, 2023
Интер-религиски инфо караван
декември 7, 2023
Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања
ноември 4, 2023
Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво
ноември 3, 2023
ЈАВЕН ПОВИК – За физички лица за ангажирање во улога на експерт за социјално и бизнис претприемништво
октомври 19, 2023
Студиска посета во Келн, Германија
октомври 12, 2023
СТОП за труењето! – еколошка правда за граѓаните на Прилеп
октомври 10, 2023
5 години Станица ПЕТ
септември 21, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на надворешен соработник од областа на психологија/социологија
септември 15, 2023
Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп
август 1, 2023
Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“
јули 22, 2023
Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
јуни 30, 2023
Студиска посета во Грачаница, Косово
јуни 28, 2023
Прв регионален состанок на COPASAH EUROPE
јуни 23, 2023
Со магарето Марко на патот кон забрзаниот развој!
јуни 22, 2023
Меѓународна научна конференција „Човекови права и пристап до правда за најмаргинализираните заедници – теорија и пракса“
мај 23, 2023
Јавен настан – изложба 22 Април – Ден на планетата земја
април 24, 2023
Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа
април 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
април 7, 2023
Креативна акција: „Градот и трите градинки“
април 4, 2023
Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021