ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА ЗА СИТЕ

Кои сме ние ?

Здружението СТАНИЦА П.Е.Т. е грас-рут организација фокусирана на правно зајакнување и пристап до правда за маргинализираните заедници, особено за ромските и руралните заедници во Северна Македонија. Во нашата работа го користиме пристапот заснован на заедницата за да ги поттикнеме граѓаните во остварувањето на нивните права, особено фокусирајќи се на здравствените  и социјалните права, како и домувањето, животната средина, граѓанското учество во демократските процеси на локално ниво, транспарентноста и отчетноста на институциите и др.

Како такви, обезбедуваме правна и параправна помош и правна едукација, фасцилитираме активности на терен, мобилизацијата на заедницата и застапување за справување со најитните прашања со кои се соочуваат нашите целни групи. Нашиот тим се состои од правници, параправници и здравствени промотори во заедницата, кои работат заедно и заемно ги унапредуваат своите знаења и пракса. Како грас-рут организација ги спроведуваме нашите активности во канцеларијата на организацијата лоцирана во градот Прилеп, но и преку мобилна канцеларија која патува низ три рурални области (Мариово, Кривогаштани и Долнени) како и преку онлајн /телефонска комуникација. На ваков начин, на годишно ниво обезбедуваме околу 1200 услуги и ангажираме повеќе од 100 претставници од заедниците, различни групи и институции во активности на терен.

Последни новости

Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп

Со цел промоција на меѓурелигискиот и меѓуетничкиот дијалог преку заеднички колективни акции, во периодот 27-28...
Read More

Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“

Како дел од Програмата за поттикнување на колективна акција за верски слободи во Западен Балкан...
Read More

Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“

На 27 јуни 2023 година, се одржа завршна конференција со која успешно беше заокружен проектот...
Read More

Студиска посета во Грачаница, Косово

Како дел од Програмата за верски слободи на Западен Балкан спроведувана од National Democratic Institute,...
Read More

Прв регионален состанок на COPASAH EUROPE

Во периодот 19-21 јуни, Христина Здравеска од нашето здружение учествуваше на првиот регионален состанок на...
Read More

Со магарето Марко на патот кон забрзаниот развој!

На 19 јуни 2023 година, свечено ја промовиравме редовната шпедитерска линија Прилеп-Липов Дол-Витолиште, со која...
Read More
1 2 3 4 5 20

Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво

Во периодот 30-31 октомври во хотел Монтана, Крушево се одржа Едукативна школа за социјално и...
Read More

ЈАВЕН ПОВИК – За физички лица за ангажирање во улога на експерт за социјално и бизнис претприемништво

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп за потребите од спроведувањето на проектот:...
Read More

Студиска посета во Келн, Германија

Во периодот 3-7 октомври, Христина Здравеска од нашата организација беше дел од Студиската посета во...
Read More
1 2 3 4 5 39

Нашата работа

Донатори

EQUALITY AND JUSTICE FOR ALL

Who are we?

The association LET STATION is a grass-roots organization focused on legal empowerment and access to justice for marginalized communities, especially the Roma and rural communities in North Macedonia. In our work, we use a community-based approach to empower citizens in realizing their rights, particularly focusing on health and social rights, as well as housing, environment, citizen participation in democratic processes at the local level, transparency and accountability of institutions etc.

Latest news

Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп

Со цел промоција на меѓурелигискиот и меѓуетничкиот дијалог преку заеднички колективни акции, во периодот 27-28...
Read More

Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“

Како дел од Програмата за поттикнување на колективна акција за верски слободи во Западен Балкан...
Read More

Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“

На 27 јуни 2023 година, се одржа завршна конференција со која успешно беше заокружен проектот...
Read More

Студиска посета во Грачаница, Косово

Како дел од Програмата за верски слободи на Западен Балкан спроведувана од National Democratic Institute,...
Read More

Прв регионален состанок на COPASAH EUROPE

Во периодот 19-21 јуни, Христина Здравеска од нашето здружение учествуваше на првиот регионален состанок на...
Read More

Со магарето Марко на патот кон забрзаниот развој!

На 19 јуни 2023 година, свечено ја промовиравме редовната шпедитерска линија Прилеп-Липов Дол-Витолиште, со која...
Read More
1 2 3 4 5 20

Our work

Donors