ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА ЗА СИТЕ

Кои сме ние ?

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. е основано во септември 2018, а започна со активна работа во јануари 2019 година.

Самиот термин “станица” е место каде што луѓето секогаш можат да се обратат, а зборот “ПЕТ” е акроним и означува правна едукација и транспарентност. Ова значи дека ова здружение е место каде сите граѓани можат да бидат правно едуцирани и да побараат помош, но и транспарентност и отчетност од институциите.

Последни новости

Мрежа за заштита од дискриминација – Работилницата за План за застапување и Комуникациски план

Во перидот 28-31 август 2019, Христина Здравеска како претставник од нашето здружение во Мрежата за заштита од дискриминација, беше дел од работилницата за подготовка на План за застапување и Комуникациски план. Мрежата за заштита од дискриминација има за цел да развива стратегиско застапување во случаи на дискриминација преку поднесување предмети пред Комисијата за заштита од...
Read More

Летен тренинг: Дисеминација на пораки

Во периодот 5-7 јули, 2019 година во Охрид се одржа летен тренинг на тема: “Дисеминација на пораки”, во соработка со Радио „Пела“. На тренингот учествуваа промоторите во заедницата, кои се едуцираа, вежбаа и истовремено градеа меѓусебна доверба зa пренесување на пораки од индивидуални и колективни интереси. Првиот ден беше резервиран за презентирање на теоретскиот дел...
Read More

Едукативна работилница Сексуално и репродуктивно здравје

На ден 28.06.2019 година беше спроведена едукативна работилница, во соработка со Ј.З.У “Центар за јавно здравје“-Прилеп и д-р Аксиња Гарбеска- Кебакоска, со цел информирање на младите за повеќе прашања од сексуалното и репродуктивното здравје. На средбата беа присутни 16 лица, во поголем број тинејџери, на кои пралелно им беше поделен промотивен материјал - флаер и...
Read More

Инфо сесија: Со полни 18 години здравственото осигурување е твоја обврска!

На ден 16.05.2019 година се одржа информативна сесија на тема: „Со полни 18 години здравственото осигурување е твоја обврска!“. Потребата од овој настан се појави во текот на секојдневната работа на здружението при што беа идентификувани повеќе случаи на лица со полни 18 години кои се соочиле со прекин на правото на здравствено осигурување кога...
Read More

Отворен ден во СТАНИЦА П.Е.Т. – Запознај не и приклучи се

На ден 01.03.2019 година во канцеларијата на здружението се реализираше отворен ден со цел запознавање на граѓаните на општина Прилеп со работата, активностите и локацијата на здружението, како место каде сите граѓани можат да се обратат за совети и првана едукација, а институциите за посредување при нудење услуги кон граѓаните. Во текот на денот 30тина...
Read More
1 12 13 14

Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. во рамки на проектот: „Организирање на заедницата за зголемена интер-религиска комуникација и толеранција“, објавува ПОВИК за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации.
Read More

Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина

Од 24 февруари 2022 година, нашите колеги во Украина се најдоа во воена зона. Русија брутално ја нападна Украина, започнувајќи нелегална војна против мирнљубив сосед. Руската неиспровоцирана агресија достигна страшни размери. Путин и неговите соработници се лично одговорни за ова злосторство - гранатирање цивилни области, уништување на објекти на социјалната инфраструктура, убиства на цивили и...
Read More

Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп

Во текот на месец декември, Здружение Станица П.Е.Т. подготви инфографик со детален пример за Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп во кој на еден креативен начин е образложен вистински настан кој ја отсликува дискриминацијата од страна на приватни правни лица.
Read More

Нашата работа

Донатори

EQUALITY AND JUSTICE FOR ALL

Who are we?

Association for Legal Education and Transparency LET STATION was established in September 2018 and started with active work in January 2019.

The term “station” itself is a place where people can always turn to, and the word “LET” is an acronym, meaning legal education and transparency. This means that this association is a place where all citizens can be legally educated and seek help, but also transparency and accountability from institutions.

Latest news

Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. во рамки на проектот: „Организирање на заедницата за зголемена интер-религиска комуникација и толеранција“, објавува ПОВИК за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации.
Read More

Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина

Од 24 февруари 2022 година, нашите колеги во Украина се најдоа во воена зона. Русија брутално ја нападна Украина, започнувајќи нелегална војна против мирнљубив сосед. Руската неиспровоцирана агресија достигна страшни размери. Путин и неговите соработници се лично одговорни за ова злосторство - гранатирање цивилни области, уништување на објекти на социјалната инфраструктура, убиства на цивили и...
Read More

Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп

Во текот на месец декември, Здружение Станица П.Е.Т. подготви инфографик со детален пример за Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп во кој на еден креативен начин е образложен вистински настан кој ја отсликува дискриминацијата од страна на приватни правни лица.
Read More

ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!

Правото на здрава животна средина е универзално загарантирано право на секој човек. Сепак, сведоци сме на неизбежни климатски промени кои се случуваат глобално како последица на непоправливите нарушувања и штети кои се направени врз животната средина.
Read More

Мобилна канцеларија за параправна помош

Во изминатиот период, Здружение СТАНИЦА П.Е.Т преку своите правници и параправници во општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени, им нуди правна асистенција на граѓаните во остварувањето на нивните основни човекови права во рамките на Мобилната канцеларија за параправна помош.
Read More

Втора фокус група

На ден 30.11.2021 во просториите на Здружение СТАНИЦА П.Е.Т. се одржа втората фокус група со млади лица, припадници на ромската заедница.
Read More

Our work

Donors

Повикај итна параправна помош!

Holler Box