Новости

Отворен ден за афирмирање на активни мерки и постоечки можности за поддршка на социјално и бизнис претприемништво

На 27 февруари, организиравме Отворен ден за афирмирање на активни мерки и постоечки можности за поддршка на социјално и бизнис претприемништво во с. Ропотово, општина Долнени.
Read More

Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“

Промовирањето на успешни приказни од социјални и бизнис претпријатија од регионот е моќна алатка за мотивирање на младите и нивна активација.
Read More

Средба за зајакнување на мултисекторската соработка на локално ниво

На ден 12.02.2024 година во просториите на Станица ПЕТ се одржа средба за зајакнување на мултисекторската соработка помеѓу институциите на локално ниво за подобрување на пристапот и услугите кон осудените лица, поранешно осудени лица и лица спрема кои се извршуваат пробациски работи.
Read More

Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“

На 11 декември 2023 година, активистите на Станица ПЕТ организираа теренска акција во центарот на Прилеп, со цел делење на промотивен материјал за подигнување на јавната свест и поттикнување на размислување за индивидуалниот и колективниот придонес во борбата за спречување на родово базирано насилство.
Read More

Интер-религиски инфо караван

Интер-религискиот дијалог е најдобрата гаранција за мирно, праведно и одржливо општество!
Read More

Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања

На 31 октомври, во организација на Strategic Management Systems - SMS во Битола се одржа промотивен настан „Натамошен развој на концептот за следење на изборните ветувања - искуства и научени лекции на општините и граѓанските организации“.
Read More

Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво

Во периодот 30-31 октомври во хотел Монтана, Крушево се одржа Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво со цел постигнување на зголемена свесност кај младите и информираност за можностите кои ги нудат социјалното и бизнис претприемништво.
Read More

ЈАВЕН ПОВИК – За физички лица за ангажирање во улога на експерт за социјално и бизнис претприемништво

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп за потребите од спроведувањето на проектот: „Социо-економско јакнење на младите од Општина Долнени“, кој е финансиран од Европската Унија преку проектот „Потпри се младите“, спроведуван од “Македонска развојна фондација за претпријатија”, „Рурална Коалиција“, „Џуниор Ачивмент“ и „ЕЛИТ- Здружение на жени менаџери Скопје“, објавува:
Read More

Студиска посета во Келн, Германија

Во периодот 3-7 октомври, Христина Здравеска од нашата организација беше дел од Студиската посета во Келн Германија како дел од Регионалната програма за верски слободи за Западен Балкан на Националниот Демократски Институт.
Read More
1 2 3 13