Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион

На 25.11.2021 година, Клуб П.Е.Т. зеде учество на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион. За време на саемот на кој се претставија социјални претпријатија од Пелагонискиот регион, Клуб П.Е.Т. ја промовираше својата економска активност која има социјална мисија.

Саемот се одржа во фоајето на Народен театар – Битола, а активноста беше организирана во рамки на проектот Support to Social Enterprises – Поддршка на социјалните претпријатија. На настанот беа презентирани и огромните можности за раст на најиновативните регионални социјални претпријатија преку обезбедување на финансиска, менторска и друга поддршка од различни засегнати страни.

За време на настанот свои обраќања имаа и Г. Драган Дамјановски – претседател на Фондацијата за поддршка на претприемништвото и прекугранична соработка и Регионалната канцеларија за поддршка на социјалното претприемништво во Пелагониски регион, Г-ѓа Барбара Садовск, тим лидерка на проектот: „Поддршка на социјалните претпријатија“, организатор на саемот и претседателка и ко-основач на Фондација „Барка“ од Полска, како и претставници на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион кои ги претставија своите успешни приказни. Настанот продолжи со посета на изложбените штандови при што беа разменети идеи и искуства од учесниците. На крајот се одржа round-table дискусија за презентација на потенцијалните можности за раст на најиновативните социјални претпријатија во регионот, при што активно учество зедоа претставници од социјалните претпријатија кои дискутираа за можностите за развој, но и пречките и предизвиците со кои се соочуваат при секојдневната работа.

Во насока на ова, Клуб П.Е.Т. ја промовираше и својата економска активност пред различните чинители при што беа презентирани целите, визијата и мисијата на социјалното претпријатие, кое започна со работа на почетокот на оваа година. Клуб П.Е.Т. нуди опремен простор во центарот на градот со капацитет до 30 лица, издавање на простор за организација на настани (семинари, обуки, работилници, конференции, трибини), пакет услуги со храна и пијалоци, како и издавање на простор за индивидуална работа со обезбедена опрема и покриени режиски трошоци. Главната социјална цел на Клуб П.Е.Т. е поддршка и унапредување на правната помош за маргинализираните заедници.

On 25.11.2021, Club L.E.T. took part in the First Regional Fair of Social Enterprises from the Pelagonija region. During the fair where social enterprises from the Pelagonija region were presented, Club L.E.T. promoted its economic activity which has a social mission.

The fair was held in the lobby of the National Theater – Bitola, and the activity was organized within the project Support to Social Enterprises. The event also presented the huge opportunities for growth of the most innovative regional social enterprises by providing financial, mentoring and other support from various stakeholders.
During the event had their short speeches: Mr. Dragan Damjanovski – President of the Foundation for Entrepreneurship Support and Cross-Border Cooperation and the Regional Office for Support of Social Entrepreneurship in the Pelagonija Region, Ms. Barbara Sadovska – Team leader of the project: „Support to Social Enterprises”, organizer of the fair and president and co – founder of the „Barka“ Foundation from Poland, as well as representatives of social enterprises from the Pelagonija region who presented their success stories. The event continued with a visit to the exhibition stands during which ideas and experiences were exchanged by the participants. At the end, a round-table discussion was held to present the potential opportunities for growth of the most innovative social enterprises in the region, with active participation of representatives of social enterprises who discussed opportunities for development, but also the obstacles and challenges they face in everyday work.

In this regard, Club L.E.T. also promoted its economic activity to various stakeholders, presenting the goals, vision and mission of the social enterprise, which started operating at the beginning of this year. Club L.E.T. offers equipped space in the city center with a capacity of up to 30 people, renting space for organizing events (seminars, trainings, workshops, conferences, forums), package of food and beverage services, as well as renting space for individual work with provided equipment and covered overhead costs. The main social goal of Club L.E.T. is support and promotion of legal aid for marginalized communities.

Последни новости

Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021
Повик за анкетари
октомври 7, 2021
Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
октомври 1, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – населба Тризла
септември 28, 2021
Дистрибуција на промотивни материјали за едукација за заштита од Ковид-19
септември 28, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – општина Кривогаштани
септември 27, 2021
Прирачник за правно зајакнување и инклузивна иновација: Како се развиваше идејата за Клуб П.Е.Т.?
септември 18, 2021
Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани
септември 16, 2021
Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД
септември 7, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита – дистрибуција на суплементи и брзи тестови за превенција од Ковид-19
август 30, 2021
Летна школа за параправници
август 3, 2021
Втора средба и работилница на Советот во заедницата
јули 27, 2021
Промоција на МОПА – Мобилна канцеларија за параправна помош
јули 27, 2021
Станица П.Е.Т. со промотивна активност: „Вакцинирај се! Информирај се! Заштити се!“
јули 27, 2021
Едукативен караван „Правдата не е привилегија“
јули 27, 2021
Прва средба и работилница на Советот во заедницата
јули 13, 2021
Работилница за PhotoVoice
јули 2, 2021
Секој што дискриминира, мора да одговара! Станица П.Е.Т. со осуда за дискриминаторското однесување врз Ромите!
јуни 29, 2021
Истражување за потребата за воспоставување на мобилна канцеларија за параправна помош
јуни 10, 2021
Иницијална средба на Советот во заедницата
јуни 10, 2021
Креативна акција: „Информирај се, Пријави се и Вакцинирај се!“
јуни 2, 2021
Хелсиншки Комитет за човекови права во партнерство со Станица П.Е.Т. и ХОПС дел од акциските грантисти на Цивика
мај 19, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита
мај 12, 2021
Реакција: Уставниот суд да го направи првиот чекор кон овозможување на правда за депонентите на Еуростандард банка
април 6, 2021
Станица П.Е.Т. ја организираше завршната јавна трибина за важноста од препознавањето на корупцијата и судирот на интерес
март 31, 2021
Информативно видео за Борба против корупција
март 22, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со едукативна активност за борба против корупција
март 16, 2021