ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на надворешен соработник од областа на психологија/социологија

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. за потребите од спроведувањето на проектот: „Локален сервис за зајакната реинтеграција и ресоцијализација“  поддржан од Европската унија, објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС

За ангажирање на еден (1) надворешен соработник од областа на психологија/социологија

Општи информации за Проектот

            СТАНИЦА П.Е.Т. го спроведува проектот: „Локален сервис за зајакната реинтеграција и ресоцијализација “.Општа цел на Проектот е зајакнување на осудените лица преку подобрување на можностите и условите за нивна ресоцијализација и реинтеграција на локално ниво. Проектот е финансиски поддржан од Европска Унија а се спроведува од Македонското здружение на млади правници, Хелсиншкиот комитет за човекови права, Македонското пенолошко друштво и Здружението за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции ИЗБОР.     

Опис на активноста предмет на овој повик

            Ангажманот предмет на овој повик е потребен заради спроведување на Активностите:

А.1. Обезбедување на услуги и директна поддршка на поранешни осудени лица и лица спрема кои се извршуваат пробациски работи.

А.2. Обезедување на услуги во КПУ Затвор Прилеп на осудени лица кои ги издржуваат последните 6 месеци од казната.

Цели, работни задачи и производ од ангажманот

 • Обезбедување на директна психолошка помош и поддршка на поранешни осудени лица и лица спрема кои се извршуваат пробациски работи како и советување и вклучување во специфични програми за зависност од дрога/алкохол.
 • Обезбедување на услуги на психосоцијална поддршка и советување во КПУ Затвор Прилеп на осудени лица кои ги издржуваат последните 6 месеци од казната.
 • Учество во подготовка на Индивидуални планови за реинтеграција на поранешно осудени лица и лица спрема кои се вршат пробациски работи.
 • Учество во периодични средби за следење на имплементацијата на подготвените индивидуални планови.
 • Соработка со проектниот тим за време на ангажманот како и со претставници од КПУ Затвор Прилеп, Центар за социјална работа Прилеп, АВРСМ-Центар за вработување Прилеп, Канцеларија за пробација Прилеп.

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование (психологија/социологија);
 • Работно искуство во областа најмалку 1 година;
 • Искуство во работење или комуникација со целните групи на проектот ќе се смета за особена предност;
 • Строго почитување рокови.

Заинтересираните за овој повик треба да ги достават следниве документи:

 • CV (кратка биографија) со релевантно искуство;
 • Мотивационо писмо.

Сите кандидати кои ги исполнуваат условите ќе бидат повикани на интервју.

Вид на позиција: упразнета

Времетраење на договорот: 10 месеци

Ве замолуваме, целосната документација да ја доставите на е-маил: stanicapet@gmail.com, најдоцна до 20.10.2023 година, до 12 часот, со назнака: за јавен оглас.

Последни новости

Креативна акција: „Пинокио во градинка, децата дома“
јуни 26, 2024
Јавна изложба: „Младите заедно за помирување, толеранција и градење на доверба“
мај 16, 2024
Младите заедно за градење мир, меѓуетничка толеранција и управување со конфликти
април 19, 2024
Ден на добри дела, за прв пат во Прилеп
април 12, 2024
Отворен ден за афирмирање на активни мерки и постоечки можности за поддршка на социјално и бизнис претприемништво
февруари 29, 2024
Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“
февруари 21, 2024
Средба за зајакнување на мултисекторската соработка на локално ниво
февруари 13, 2024
Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“
декември 12, 2023
Интер-религиски инфо караван
декември 7, 2023
Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања
ноември 4, 2023
Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво
ноември 3, 2023
ЈАВЕН ПОВИК – За физички лица за ангажирање во улога на експерт за социјално и бизнис претприемништво
октомври 19, 2023
Студиска посета во Келн, Германија
октомври 12, 2023
СТОП за труењето! – еколошка правда за граѓаните на Прилеп
октомври 10, 2023
5 години Станица ПЕТ
септември 21, 2023
Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп
август 1, 2023
Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“
јули 22, 2023
Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
јуни 30, 2023
Студиска посета во Грачаница, Косово
јуни 28, 2023
Прв регионален состанок на COPASAH EUROPE
јуни 23, 2023
Со магарето Марко на патот кон забрзаниот развој!
јуни 22, 2023
Меѓународна научна конференција „Човекови права и пристап до правда за најмаргинализираните заедници – теорија и пракса“
мај 23, 2023
Јавен настан – изложба 22 Април – Ден на планетата земја
април 24, 2023
Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа
април 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
април 7, 2023
Креативна акција: „Градот и трите градинки“
април 4, 2023
Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021