Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп

СТАНИЦА П.Е.Т. е добитник на награда – плакета 3ти Ноември за придонес во едукацијата и асистенцијата на граѓаните во насока на остварување на нивните права.


 

На свечената седница на Советот на Општина Прилеп која се одржа во собраниската сала на Општина Прилеп, по повод Денот на ослободувањето на Прилеп 3-ти Ноември, на здруженија и поединци им беа доделени плакети и дипломи.

Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија, по повод 3-ти Ноември оваа година доделија три награди за животно дело – Златна плакета на истакнати граѓани на општина Прилеп кои дале особен придонес во македонската современа истражувачка, научна и општествена дејност, како и на седум истакнати дејци од книжевната и преведувачката дејност, образованието, воздухопловството и фризерскиот занает и спортот.

Плакети беа доделени и на неколку здруженија и локални компании меѓу кои и на Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп, за придонес во едукацијата и асистенцијата на граѓаните во насока на остварување на нивните права.

Чест и задоволство, но и уште поголема одговорност е добивањето на едно вакво признание од општината во која работи и делува Станица П.Е.Т., како и поттик за уште поголема ангажираност во иднина.

Станица П.Е.Т. ја посветува наградата на целиот тим на правници, параправници, промотори во заедницата и сите активисти кои секојдневно се залагаат за приближување на правдата поблиску до сите.

LET STATION is the winner of an award – plaque 3rd of November for contribution to education and assistance to citizens in achieving their rights.


 

At the solemn session of the Council of the Municipality of Prilep, which was held in the Parliament Hall of the Municipality of Prilep, on the occasion of the Liberation Day of Prilep on 3rd of November, associations and individuals were awarded with plaques and diplomas.

The Commission for celebration of holidays and manifestations and awarding prizes and recognitions, on the occasion of 3rd of November this year awarded three lifetime achievement awards – Golden Plaque to prominent citizens of the municipality of Prilep who made a special contribution to Macedonian contemporary research, science and society, as and seven prominent figures in literature and translation, education, aviation, and hairdressing and sports.

Plaques were awarded to several associations and local companies, including the Association for Legal Education and Transparency LET Station Prilep, for contribution to education and assistance to citizens in order to exercise their rights.

It is an honor and pleasure, but also an even greater responsibility to receive such a recognition from the municipality in which LET Station operates, as well as an incentive for even greater engagement in the future.

LET Station dedicates this award to the whole team of lawyers, paralegals, community promoters and all activists who daily strive to bring justice closer to all.

Последни новости

5 години Станица ПЕТ
септември 21, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на психолог
септември 15, 2023
Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп
август 1, 2023
Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“
јули 22, 2023
Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
јуни 30, 2023
Студиска посета во Грачаница, Косово
јуни 28, 2023
Прв регионален состанок на COPASAH EUROPE
јуни 23, 2023
Со магарето Марко на патот кон забрзаниот развој!
јуни 22, 2023
Меѓународна научна конференција „Човекови права и пристап до правда за најмаргинализираните заедници – теорија и пракса“
мај 23, 2023
Јавен настан – изложба 22 Април – Ден на планетата земја
април 24, 2023
Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа
април 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
април 7, 2023
Креативна акција: „Градот и трите градинки“
април 4, 2023
Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021
Повик за анкетари
октомври 7, 2021
Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
октомври 1, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – населба Тризла
септември 28, 2021
Дистрибуција на промотивни материјали за едукација за заштита од Ковид-19
септември 28, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – општина Кривогаштани
септември 27, 2021
Прирачник за правно зајакнување и инклузивна иновација: Како се развиваше идејата за Клуб П.Е.Т.?
септември 18, 2021
Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани
септември 16, 2021
Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД
септември 7, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита – дистрибуција на суплементи и брзи тестови за превенција од Ковид-19
август 30, 2021
Летна школа за параправници
август 3, 2021
Втора средба и работилница на Советот во заедницата
јули 27, 2021
Промоција на МОПА – Мобилна канцеларија за параправна помош
јули 27, 2021
Станица П.Е.Т. со промотивна активност: „Вакцинирај се! Информирај се! Заштити се!“
јули 27, 2021