ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ

На ден 28.12.2022 година во просториите на КЛУБ ПЕТ се одржа јавен настан за промоција на публикацијата ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – Анализа на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во Република Северна Македонија.

На настанот говорници беа Весна Шапкоски – извршна директорка на СТАНИЦА П.Е.Т. која зборуваше за позадината на проблемот и од каде произлезе потребата за една ваква анализа, како и доц. Д-р Ивона Шушак Лозановска, надворешен соработник на ИИЕС Битола и раководител на Правна клиника при УКЛО Битола, која ги презентираше клучните наоди и дадените препораки во самата анализа.

Заклучоци и препораки:

– Правото на пристап до правдата е основно човеково право и клучен услов за остварување на правниот поредок и принципот на владеење на правото. Кога станува збор за еднаков пристап до правдата, овој концепт е многу поширок од она што го подразбираме под правда, бидејќи еднаков пристап до правдата, од една страна, подразбира и постоење на прописи кои ги земаат предвид потребите и специфичните околности на оние граѓани кои најчесто се нарекуваат ранливи или маргинализирани, но што е уште поважно, тоа подразбира и нивна примена што не зависи од општествената моќ на оние кои бараат заштита на нивните права.
– Пристапот до ефективна и ефикасна правда и бесплатна правна помош е детерминиран од законската рамка и од практиките на (не) спроведувањето на истите од страна на давателите и другите учесници во системот на бесплатната правна помош. Новиот систем за бесплатна правна помош, уреден со ЗБПП, во голем дел почнува да функционира на терен, со тоа што Министерството за правда, преку вработените лица во самото министерство и неговите подрачни одделенија, е еден од најзначајните „актери“ во обезбедувањето бесплатна правна помош на подрачјето на РСМ.
– Овластените службени лица во подрачните канцеларии на Министерството за правда се соочуваат со големи предизвици. Тие одлучуваат за допуштеноста и оправданоста на поднесените барања, а дополнително и самото обезбедување и на примарна правна помош бара од нив добро познавање на регулативи од повеќе области. Од тие причини, потребно е, наместо непланско пополнување на празни работни места од шаренолик карактер, акцент да се стави на вработување дипломирани правници со положен правосуден испит кои имаат широки познавања од правната проблематика и се стекнати со соодветно искуство.
– За навремено и квалитетно да ги извршуваат своите работи, подрачните одделенија треба да бидат екипирани со доволен број вработени, со интенција мрежата на подрачни одделенија да биде раширена во сите градови, бидејќи само на таков начин пристапот до правда ќе биде навремен, ефикасен и ефективен.
– Ефективноста ни вели да ги работиме вистинските цели, додека ефикасноста ни вели да ги работиме работите на вистинскиот начин. Од тие причини, бројот на вработени по подрачни одделенија, согласно со сегашните состојби, треба да биде оптимизиран и да се ограничи максималниот број на извршители во едно подрачно одделение во согласност со однапред определени критериуми кои ќе бидат транспарентни и проверливи. На таков начин ќе се работи на создавање стручна и ефикасна, отчетна и транспарентна служба која ќе обезбеди квалитетни услуги за граѓаните и ќе ги заштити нивните права.

На настанот учество зедоа 30 преставници од граѓански сектор, локални институции и заинтересирани граѓани-корисници на услуги на здружението, а истиот беше проследен и од повеќе локални и национални медиуми.

*Активноста се реализираше во рамките на проектот Центар за пристап до правда, кој се спроведува со поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија. Ставовите и мислењата искажани за време на настанот се единствена одговорност на грантистот и авторката на публикацијата и во никој случај не може да се смета дека ги изразуваат ставовите на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Последни новости

Креативна акција: „Пинокио во градинка, децата дома“
јуни 26, 2024
Јавна изложба: „Младите заедно за помирување, толеранција и градење на доверба“
мај 16, 2024
Младите заедно за градење мир, меѓуетничка толеранција и управување со конфликти
април 19, 2024
Ден на добри дела, за прв пат во Прилеп
април 12, 2024
Отворен ден за афирмирање на активни мерки и постоечки можности за поддршка на социјално и бизнис претприемништво
февруари 29, 2024
Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“
февруари 21, 2024
Средба за зајакнување на мултисекторската соработка на локално ниво
февруари 13, 2024
Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“
декември 12, 2023
Интер-религиски инфо караван
декември 7, 2023
Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања
ноември 4, 2023
Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво
ноември 3, 2023
ЈАВЕН ПОВИК – За физички лица за ангажирање во улога на експерт за социјално и бизнис претприемништво
октомври 19, 2023
Студиска посета во Келн, Германија
октомври 12, 2023
СТОП за труењето! – еколошка правда за граѓаните на Прилеп
октомври 10, 2023
5 години Станица ПЕТ
септември 21, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на надворешен соработник од областа на психологија/социологија
септември 15, 2023
Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп
август 1, 2023
Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“
јули 22, 2023
Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
јуни 30, 2023
Студиска посета во Грачаница, Косово
јуни 28, 2023
Прв регионален состанок на COPASAH EUROPE
јуни 23, 2023
Со магарето Марко на патот кон забрзаниот развој!
јуни 22, 2023
Меѓународна научна конференција „Човекови права и пристап до правда за најмаргинализираните заедници – теорија и пракса“
мај 23, 2023
Јавен настан – изложба 22 Април – Ден на планетата земја
април 24, 2023
Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа
април 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
април 7, 2023
Креативна акција: „Градот и трите градинки“
април 4, 2023
Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021