PUBLIC CALL - To hire 1 (one)expert for preparation of 4 (four) short public policy documents/infographics

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. за потребите од спроведувањето на проектот: „Интерсекциска дискриминација во Северна Македонија“  поддржан од Цивика Мобилитас, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За ангажирање на еден (1) експерт/ка за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици

 

Општи информации за Проектот

            Хелсиншкиот комитет заедно со ХОПС – Опции за здрав живот – Скопје и Станица П.Е.Т – Прилеп го спроведуваат проектот „Интерсекциска дискриминација во Северна Македонија“. Целта на оваа акција е зајакнување на граѓанското учество преку вклучување на граѓанските организации во креирањето и донесувањето на одлуки во областа на заштитата од дискриминацијата во Република Северна Македонија како и воспоставување на систем за мониторинг на политиките и легислативата од областа на заштитата на дискриминацијата, со посебен фокус кон работата на новата Комисија за спречување и заштита од дискриминација преку развој на иновативни методи за разбирање на интерсекцискиот пристап кон дискриминацијата.

Опис на активноста предмет на овој повик

            Ангажманот предмет на овој повик е потребен заради спроведување на Активноста А7 од Проектот насловена како Квартален мониторинг (преку кратки документи за јавна политика) каде на квартално ниво ќе  се подготват на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици.

Во овие документи/инфографици ќе се даде визуелен осврт врз начинот на кој се применуваат политиките и новиот закон за заштита од дискриминација, како и на  предметите/случаите кои ќе бидат утврдени преку интерсекцискиот пристап.

Цели, работни задачи и производ од ангажманот

  • Изработка и дизајн на четири (4) кратки документи/инфографици за визуелно прикажување на начинот на кој се спроведуваат политиките согласно ЗСЗД и предметите/случаи на интерсекциска дискриминација;
  • Соработка со проектниот тим за време на ангажманот и изработката на документитите/инфографиците.

Потребни квалификации:

  • Вештини за дизајн, што вклучува користење соодветен софтвер;
  • Искуство во подготовка и дизајн на документи и инфографици;
  • Вештини и техники за уредување и илустрација;
  • Нагласена креативност и способност за понудување идејни решенија за претставување информации, наоди и резултати во лесно достапна и разбирлива визуелна порака;
  • Прецизност и запазување детали во работењето;
  • Строго почитување рокови.

Заинтересираните за овој повик треба да ги достават следниве документи:

  • CV (кратка биографија) со релевантно искуство;
  • понуда (во скенирана верзија со потпис од лицето кое ја доставува) која ќе вклучува цена на чинење за подготовка на 4 кратки документи/инфографици за интерсекциска дискриминација.

Времетраење на договорот: 8 месеци

Ве замолуваме, целосната документација да ја доставите на е-маил: stanicapet@gmail.com, најдоцна до 19.11.2021 година, до 12 часот, со назнака: експерт за дизајн

 

*Селекцијата на подобните кандидати за експерт/ка за дизајн ќе ја врши комисија креирана од страна на Здружение СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп.

 

Text box item sample content

Leave a Reply

Последни новости

Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
June 2, 2022
Partnership for Legal Empowerment in Eastern Europe and Central Asia Statement on Russia’s invasion of Ukraine
March 17, 2022
Intersectional discrimination in access to public goods and services in Prilep
December 28, 2021
PROTECT THE ENVIRONMENT - EDUCATIONAL CARAVAN!
December 24, 2021
Mobile Office for paralegal aid
December 23, 2021
Second focus group
December 7, 2021
Public Procurement Marathon - "Is there any progress?"
December 3, 2021
First Focus Group
November 30, 2021
Club LET promoted at the First Regional Fair of social enterprises from the Pelagonija region
November 26, 2021
NPAD Opinion: Compulsory vaccination is not an illegal restriction of rights or discrimination
November 22, 2021
Announcement
November 19, 2021
ANNOUNCEMENT
November 11, 2021
LET Station is the winner of the award „3rd of November" from the Municipality of Prilep
November 5, 2021
PRESS RELEASE - The European Commission demands full implementation of the Law on Prevention and Protection against Discrimination
October 25, 2021
Повик за анкетари
October 7, 2021
Final Conference: „Access to Justice for the Most Marginalized"
October 1, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION - Trizla settlement
September 28, 2021
Distribution of promotional materials for education for protection from Covid-19
September 28, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION – Municipality of Krivogashtani
September 27, 2021
Handbook on Legal Empowerment and Inclusive Innovation: How it developed the idea for LET Club?
September 18, 2021
Mapping illegal landfills for access to climate justice for marginalized people
September 16, 2021
Online training for Promotion of the new Law on prevention and protection from discrimination and CPD
September 7, 2021
LET STATION with promotional activity for health care - distribution of supplements and quick tests for prevention of Covid-19
August 30, 2021
Summer School for Paralegals
August 3, 2021
Second meeting and workshop of the Community Council
July 27, 2021
MOPA Promotion - Mobile Office for Paralegal Aid
July 27, 2021
LET Station with promotional activity: “Get vaccinated! Get informed! Protect yourself!"
July 27, 2021
Educational caravan "Justice is not a privilege"
July 27, 2021
First meeting and workshop of the Community Council
July 13, 2021
PhotoVoice Workshop
July 2, 2021
Anyone who discriminates must be held accountable! LET Station with condemnation for discriminatory behavior against Roma!
June 29, 2021
Research on the need to establish a mobile office for paralegal assistance
June 10, 2021
Initial meeting of the Community Council
June 10, 2021
Creative action: „Get Informed, Sign Up and Get Vaccinated!"
June 2, 2021
Helsinki Committee for Human Rights in partnership with LET Station and HOPS part of Civica action grantees
May 19, 2021
LET STATION with promotional activity for health care
May 12, 2021
Reaction: Constitutional Court to take the first step towards providing justice for Eurostandard Bank depositors
April 6, 2021
LET STATION organized the final public debate on the importance of recognizing corruption and conflict of interest
March 31, 2021
Informative video on Fighting Corruption
March 22, 2021
LET STATION with anti-corruption educational activity
March 16, 2021
Online discussion: „Emancipation and domestic violence - regulation and practice"
March 11, 2021
Legal review and opinion regarding the proposal to add a column for ethnicity in the ID cards of citizens
February 22, 2021
„Accessibility of court decisions in the field of protection against discrimination in the Republic of North Macedonia"
February 17, 2021
94 civil society organizations say "YES" to equality, inclusion, gender equality and protection against discrimination and violence in the new concept of primary education reform
February 1, 2021
We ask the Assembly to immediately vote on the new composition of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination
January 16, 2021
Celebrate responsibly! - is the message sent before the New Year by the health promoters of the L.E.T. Station
December 31, 2020
LET STATION organized an anti-corruption education day
December 28, 2020
The Assembly of the Republic of North Macedonia has hidden the open call for Ombudsperson from the public! We request that the Assembly annuls the call and republish it in a transparent manner!
December 24, 2020
DURING A PANDEMIC CITIZENS SEEK LEGAL ASSISTANCE FROM CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
December 24, 2020
First public forum: "Promotion of the Law on Free Legal assistance"
December 22, 2020

Повикај итна параправна помош!

Holler Box